ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเกิดมะเร็ง

ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเกิดมะเร็งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่มีโรคหลอดเลือดหัวใจผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งสูงกว่าคนที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงเช่นกันมันเป็นคำสาปแช่งสองเท่าโรคหัวใจและโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เราตระหนักแล้วว่าพวกมันเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด

สิ่งนี้บอกเราว่าเราในฐานะแพทย์ควรก้าวร้าวในการพยายามลดปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ไม่เพียง แต่จะป้องกันโรคหัวใจเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาความเสี่ยงของโรคมะเร็งในเวลาเดียวกันอีกด้วย การใช้ข้อมูลจากการศึกษาหัวใจของ Framingham นักวิจัยประเมินข้อมูลจากผู้เข้าร่วม 12,712 คน โดยไม่มีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือมะเร็งในช่วงเริ่มต้นของการศึกษาสารที่ปล่อยเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อหัวใจได้รับความเสียหาย ถูกนำมาใช้เพื่อวัดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด เครื่องมือประเมินความเสี่ยงของ ASCVD เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำนายความเสี่ยงของบุคคลในการพัฒนาโรคหัวใจภายในสิบปี